ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartholomeus Floquet

Portrait
Name:Bartholomeus Floquet
Name variants:Bartholomy Flocquet
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Wenen
Father:Paulus Floquet (1609 - 1667)
Mother:Elisabeth van Horenbeeck (1609 - 1675)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Elias van den Broeck
Business
has business relation with Jan Peeters I, alias: Joannes / Johannes
is employer of Elias van den Broeck
Education and training
master of Joannes Saucie, alias: Jan Saucecertain
Friendship
witnessed baptism of NN Edelinck

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 9: 88 (9-12-1667), volume 9: 223 (3-10-1669), volume 9: 313 (26-6-1671), volume 10: 24 (10-11-1674), volume 10: 95 (9-1-1676), volume 11: 433-434 (23-12-1686), volume 12: 28-29 (12-5-1690), volume 12: 33-34 (12-6-1690) & volume 12: 232-234 (31-10-1692)
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1350 & S-1351
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 361, 368, 397, 520 & 545

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
  3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 1145
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 41, München-Leipzig: Saur (2004)
  5. Rooses, Max, Vijftig meesterwerken van Antoon Van Dijck : in photogravure afgebeeld naar de schilderijen tentoongesteld te Antwerpen in 1899 ; beschreven, historisch toegelicht en ment eene levenschets van den kunstenaar voorzien, Amsterdam: uitgevers-maatschappij "Elsevier" (1900). <URL: https://archive.org/details/vijftigmeesterwe00roos/page/n5>, 34
  6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)