ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Rombout van den Hoeye

Portrait
Name:Rombout van den Hoeye
Name variants:Rombout van den Hoye
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Frans van den Hoeye (1590 - 1636)
Mother:Grietje Gerrits van Alimpeeck (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
was assisted at marriage by Daniel de la Tombe
witnessed baptism of Carel Allard, alias: Charles Allard

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 465: 43 & 1069: 366
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 2463: 166-167

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 261-262 & volume 2: 1293-1294
  5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>