ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Carel Allard

Portrait
Name:Carel Allard
Name variants:Charles Allard
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Hugo Allard I (1625 - 1684)
Mother:Maria de Goyer (1614 - 1682)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect namePaul Allard
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Hugo Allard IIprobably
Friendship
baptism was witnessed by Rombout van den Hoeye, alias: Rombout van den Hoye
legal guardian of NN
legal guardian of NN
Publishing and printing
buys / inherits stock from Jochem Bormeester, alias: Joachim Bormeester

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris (Toegangsnummer: 5039), 537 'A': 316
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 106 (08-05-1664)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der zaken van de voormalige weeskamer (toegangsnummer 5073), 517: 81
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 9146: s.p. (aktenummer 166164)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 1, Leipzig: Engelmann (1907)
 4. Rikken, Marrigje, 'Vroege kleurendrukken in Amsterdam. Een onbekende zeventiende-eeuws plaatwerk van Carel Allard', De Boekenwereld 24 (2008), pp. 202-226
 5. Ter Molen, Johan, Neerlands veldpracht: een serie prenten met gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen: uitgegeven door Carel Allard, vermoedelijk in 1702, Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland (2005)
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 2, München-Leipzig: Saur (1992)
 7. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 3-6 & volume 2: 1126-1132
 8. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 9. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312