ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerard Hoet I

Portrait
Name:Gerard Hoet
Gender:male
Born:Zaltbommel
Died:Den Haag
Father:Mozes Hoet (? - ca. 1669)
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Johannes Georgius Graevius, alias: Greffe; Gräve; Grew
portrayed Johannes Commelin
Education and training
master of Gerard Hoet IIcertain
master of Hendrick Jacob Hoetcertain
master of Nicolaas van Ravesteyn IIprobably
master of Jan van Bunnick, alias: Johancertain
pupil of Mozes Hoetcertain
pupil of Warnard van Ryzen, alias: Werner of Wernherus van Rijzencertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 99: 609 (2-5-1688)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U076a002: 75 (1-3-1694 ), U151a001: 198 (27-7-1715) & U151a002: 99 (22-9-1717 )
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 239-242

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 224
 3. Schipper, P.W., 'Bommels kleine meesters van groot talent (omstreeks 1650-1750)', Tussen de Voorn en Loevestein. Tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard 32 (november 1996), pp. 3-12, (themanummer: Schilderkunst in de Bommelerwaard)
 4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 6. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 7. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 8. Bierens de Haan, Johan Carel & Ekkart, Rudi (eds.) Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, Zwolle: Waanders (2002)
 9. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Van der Veen, Jaap, 'De Amsterdamse kunstmarkt en de schilderijaankopen voor Peter de Grote', in: Kistemaker, Renée, Kopaneva, Natalja & Overbeek, Annemiek (eds.) Peter de Grote en Holland: culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (1996), pp. 132-139