ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan van Bunnick

Portrait
Name:Jan van Bunnick
Name variants:Johan
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Utrecht buried on
Father:NN van Bunnick (? - ?)
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Keteltrom
Subject of painting Historiehistorische figuren
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Karl I. Ludwig von der Pfalz
courtly client of Francesco II d' Este
Business
is employee of Carlo Maratti, alias: Maratta / Marrata / Marrati
Education and training
pupil of Herman Saftleven IIIcertain
pupil of Gerard Hoet Icertain
Friendship
travelling-companion of Jacob Ferdinand Voet, alias: Ferdinand Voet | Ferdinand Fiammingo

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 131: https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/8577D1059A1F8180E0534701000AE652
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), 1223: 128
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 339-342

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 15, München-Leipzig: Saur (1997)
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>