ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Martinus Hals

Portrait
Name:Martinus Hals
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Anthonie Hals (1621 - 1691)
Mother:Trijntje Salomons Saeghmolen (1631 - ?)

Marriage:

Child:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
baptism was witnessed by Reinier Fransz. Hals, alias: Reynier / Regnier Hals
baptism was witnessed by Lysbeth Pieters Groen

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 518: 276, 1238: 138, 1252: 113 & 1252: 329

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 65
  3. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  4. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 36