ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Hermans

Portrait
Name:Jacob Hermans
Gender:male
Born:Straatsburg circa
Died:Amsterdam or
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

Occupation:

Occupational address:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 410: 83 & 411: 479

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 257, 559