ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Jacobsz Heerman

Portrait
Name:Jacob Jacobsz Heerman
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Jacob Hermans (1578 - ca. 1604)
Mother:Annetje Pieters Pars (1579 - 1649)

Marriages:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language DramaDutch

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 433: 366 & 442: 161

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 5: 224
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 254; 257 & volume 2: 1291
  3. Dudok van Heel, S.A.C., 'Jan Vos (1610-1667)', Jaarboek Amstelodamum 72 (1980), pp. 23-43, 42