ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Artus van der Wijen

Portrait
Name:Artus van der Wijen
Name variants:Wyhen
Gender:male
Born:Antwerpen
Died: after
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (11-6-1599) & (13-4-1600)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris (Toegangsnummer: 5039), 80: 68vo

Secondary sources

  1. Van Dillen, J.G., Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie, [Werken uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 14], ‘s-Gravenhage: (1958), 149
  2. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen. Andries Bruynseels, leerling van Jaques van der Wijen.', Oud-Holland 55 (1938), pp. 274