ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Caspar Barlaeus

Portrait
Name:Caspar Barlaeus
Name variants:Gaspard van Baerle
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam
Father:Caspar van Baerle (? - 1595)
Mother:Cornelia Eerdewijns (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryLatin
Language PoetryDutch
Religion DenominationRemonstrant
Wealth Yearly income1700--
Wealth Yearly income1500--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Academic
professor of Philippus van Limborch
professor of Pieter de Groot
Artistic
portrayed by Joachim (van) Sandrart
portrayed by David Bailly
Friendship
contributed to the album amicorum of Johan van Heemskerk, alias: ab Heemskerck
contributed to the album amicorum of Johann Philipp Mulheiser
his/her funeral was attended by Johannes Arnoldsz Ravens, alias: Joannes Corvinus; Joannes Arnoldi a Belderen
Housing
tennant of Gillis Thijmansz. van Vliet

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1045: 72vo (22-06-1635) & 1055: 41vo (18-01-1648)
 2. Rijksmuseum, Amsterdam: Collectie, RP-T-1885-A-480
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: dagelijkse notulen, resoluties en missivenboeken (toegangsnr. 5024), 1: 129v (31-01-1641)

Secondary sources

 1. Van Lieburg, F.A., Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (2 vols.), Dordrecht: F.A. van Lieburg (1996)
 2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 67-70
 3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 186894
 4. Verkruijsse, P.J. & Van Bork, G.J. (eds.) De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs, Weesp: De Haan (1985). <URL: https://dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/>, 60
 5. Jonker-Duynstee, Juliette, Spinhuissteeg 12, Amsterdam: Stadsherstel Amsterdam (2017), 24
 6. Van Groesen, Michiel, 'Van vaandrig in Braziliƫ tot dichter in Dordrecht Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603-ca. 1677)', De Zeventiende Eeuw 24 (2008), pp. 196-209. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200801_01/_zev001200801_01_0017.php>, 202
 7. Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: De Vries / Amsterdamsch studenten-corps (1913), s.p. (bijlage I)
 8. Worp, J.A., 'Caspar van Baerle: I: Zijne jeugd, studententijd en predikambt (1584-1612)', Oud-Holland 3 (1885), pp. 241-265. <URL: https://www.jstor.org/stable/42721759>