ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Berckmans

Portrait
Name:Hendrick Berckmans
Name variants:Berckman
Gender:male
Born:Klundert
Died:Middelburg buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Militairruiters
Subject of painting Militairveldslagen
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretgroepsportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Hendrik van Nassau-Siegen
portrayed Anna van Gelder
portrayed Michiel Adriaensz. de Ruyter
portrayed Anna van Gelder
portrayed Michiel Adriaensz. de Ruyter
portrayed Antonius Hulsius, alias: Anton Hüls
Education and training
pupil of Jacob Jordaens I, alias: Jacques Jordaenscertain
pupil of Philips Pouwelsen Wouwermancertain
pupil of Thomas Willeboirts Bosschaertcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1514
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 414-415
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 158

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 3, Leipzig: Engelmann (1909)
 3. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 357, 360
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 9, München-Leipzig: Saur (1994)
 6. Heyning, Katie, Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw. Een selectie uit de Goedaert Collectie, Zwolle: WBOOKS; Zierikzee: Stadhuismuseum Zierikzee (2018), 52-55
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)