ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Quina

Portrait
Name:Abraham Quina
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Carel Quina (1586 - 1649)
Mother:Johanna Cocquiel dit Mercier (1595 - 1663)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 500: 401
  2. Dozy, C.M., 'Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641', Algemeen Nederlandsch Familieblad 1 (nr 11 1883), pp. 4-5, 5 (promotie Leiden 20-4-1660)

Secondary sources

  1. Wolleswinkel, E.J., 'Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 117 (2000), pp. 57-66