ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerrit Adriaensz. Berckheyde

Portrait
Name:Gerrit Adriaensz. Berckheyde
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Adriaen Joppe Berckheyde (? - ?)
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Karl I. Ludwig von der Pfalz

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 189-198

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 3, Leipzig: Engelmann (1909)
  3. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
  4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  5. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 9, München-Leipzig: Saur (1994)
  7. Lawrence, Cynthia, Gerrit Adriaensz. Berckheyde (1638-1698): Haarlem cityscape painter, [Ars picturae 2], Doornspijk: Davaco (1991)
  8. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)