ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen van der Werff

Portrait
Name:Adriaen van der Werff
Gender:male
Born:Kralingen
Died:Rotterdam
Father:Aerjen Jansz. (? - ?)
Mother:Maertgen Adriaensdr (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg
portrayed Cornelia Brandt
Education and training
master of Maria Bosmancertain
master of Jan Philips van Schlichtencertain
master of Cornelis van Alkemadecertain
master of Pieter Veenprobably
master of Pieter van der Werffcertain
master of Albert van der Burch, alias: Albertus van der Burchcertain
master of Hendrick van Limborchcertain
master of Jan Abel Wassenberghcertain
master of Hendrick Patijncertain
pupil of Cornelis Picoletcertain
pupil of Eglon Hendrick van der Neercertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 3857: 869-872, Akte 152
 2. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 387-408

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 35, Leipzig: Engelmann (1947)
 3. Thiels, Charles, 'Adriaen van der Werff, schilder van kamerstukken', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 153-164
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Van Toll, Jurriaan, Nederlandsche Sibbekundigen voor 1853, [Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde 16], Naarden: N.V. Uitgevers-maatschappij A. Rutgers (1944), 57
 6. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Snoep, D.P. & Thiels, Ch., Adriaen van der Werff: Kralingen, 1659-1722, Rotterdam, Rotterdam: Historisch Museum (1973)