ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerardus Wigmana

Portrait
Name:Gerardus Wigmana
Name variants:Gatze Wigmana
Gender:male
Born:Workum
Died:Amsterdam
Father:Jan Tiaerdts (? - ca. 1689)
Mother:Gaitske Gatzes Wigmana (? - 1698)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Johannes Ignatius Wigmanacertain
pupil of Jelle Sibrandsz., alias: Gillis / Egidiuscertain
pupil of Willem van Mieriscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1071: 131 (27-5-1741)
  2. Moens, William John Charles, The marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London, Lymington: King & Sons, printers (1884). <URL: http://openlibrary.org/works/OL13488358W>, 217
  3. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971), volume 1: 386-392
  4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 163 (sub Pieter Mierevelt) & volume 3: 233 (sub Daniel Syder)

Secondary sources

  1. Van Haersma Buma, B., 'Gerardus Wigmana, de Friese Raphaël', De Vrije Fries XLIX (1969), pp. 43-65. <URL: http://www.friesgenootschap.nl/artikelen/wigmana.htm>
  2. Scheltema, P., 'Namen der schilders, die in de eerste helft der achttiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam V, Amsterdam: Scheltema (1863), pp. 65-83, 82
  3. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  4. Van Haersma Buma, B., 'Weerzien met Wigmana', in: Seffinga, Meindert (ed.) It doe yn't hjoed wer woun; liber amicorum voor Sytse ten Hoeve, Sneek: Fries Scheepvaart Museum (2001), pp. 43-47
  5. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 245