ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Esaias Murant

Portrait
Name:Esaias Murant
Name variants:Jesaias Davidis Meurant
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Davit de Marant (? - ?)
Mother:Elisabeth Berckenhout (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryLatin
Religion DenominationReformed
Wealth Yearly income465-0-0
Wealth Yearly income440-0-0
Wealth Yearly income515-0-0
Wealth Yearly income565-0-0
Wealth Yearly income580-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
executor for Annetje Pieters
witnessed will of Aert Diricksz de Bont, alias: Arent Dircksz. | Arnoldus Bontius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 38: 63, 427: 45 & 473: 253
  2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, s.n.: 103v-104r
  3. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 174, 175, 183
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 574: 166-169 & 584: 274v-275

Secondary sources

  1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  2. SKILLNET project, Teachers of the Latin schools in the Netherlands in the early modern period: Appointments, salaries and persons metadata, curated by the SKILLNET project, (2022). <URL: https://doi.org/10.34894/MYYAJO>, p0803
  3. Reynders, H.J., 'Namen van rectoren, conrectoren en praeceptoren der Amersfoortsche lat. school', De Navorscher 49 (1899), pp. 336-349