ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antony Vreem

Portrait
Name:Antony Vreem
Gender:male
Born:Dordrecht baptized on
Died:Dordrecht
Father:Samuel Anthonis Vreem (? - ?)
Mother:Pieternella Reijniers van Wessum (? - ?)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalckencertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 5: s.p.
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 384-385

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 1298