ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Huygh Pietersz. Voskuyl

Portrait
Name:Huygh Pietersz. Voskuyl
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Pieter Pieters [Voskuijl] (1560 - 1631)
Mother:Marry Huijghen (1560 - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Philips Denijs
portrayed Geertruidt Jacobs Reaal
Education and training
pupil of Pieter Isaacsz.certain
Housing
bought a house from Lodewijck Hendricks de Munter
bought a house from Jan Torment
sold a house to Michiel Silleke

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (31-1-1659)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 895
  4. Van Eeghen, I.H., 'Huygh Pietersz Voskuyl of twee eeuwen in de Nes', Maandblad Amstelodamum 50 (1963), pp. 123-129
  5. Van Eeghen, I.H., 'Een schilder en kistenmaker uit de 16de eeuw', Maandblad Amstelodamum 50 (1963), pp. 237