ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Simon Jacobsz de Vlieger

Portrait
Name:Simon Jacobsz de Vlieger
Gender:male
Born:Rotterdam circa
Died:Weesp buried on
Father:Jacob Pietersz van Zwet (? - ca. 1634)
Mother:Lysbeth Wouters (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Marineschepen
Subject of painting Marinezeegezichten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Lieve Pietersz. Verschuier, alias: Lieven Verschuurprobably
master of Willem Willemsz. van de Velde II (de Jonge)certain
pupil of Jan Porcellis, alias: Johannes Parcelles / Persellesprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1090: 133v-134 (16-4-1647)
 2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 261: 60/117, 349: 60/171 & 435: 20/28
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 223 (5-1-1643)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 325-326 (sub Willem van den Velde)
 5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 1: 356-358

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 803 & volume 2: 804
 4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>
 5. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 68
 6. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Van Essen, Gea, 'Daniel Stalpaert (1615-1676), stadsarchitect van Amsterdam en de Amsterdamse stadsfabriek in de periode 1647 tot 1676', Bulletin KNOB 4 (2000), pp. 101-120. <URL: https://doi.org/10.7480/knob.99.2000.4.377>, 116
 9. Van Essen, Gea, 'Daniel Stalpaert (1615-1676), stadsarchitect van Amsterdam en de Amsterdamse stadsfabriek in de periode 1647 tot 1676', Bulletin KNOB 4 (2000), pp. 101-120. <URL: https://doi.org/10.7480/knob.99.2000.4.377>, 116
 10. Kelch, Jan, Studien zu Simon de Vlieger als Marinemaler, Berlin: s.n. (1971), (Inaugural-Dissertation Berlin)
 11. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
 12. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Simon Jacobsz de Vlieger', Oud-Holland 9 (1891), pp. 221-224
 15. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Simon Jacobsz de Vlieger', Oud-Holland 11 (1893), pp. 229-235