ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Franciscus Venant

Portrait
Name:Franciscus Venant
Name variants:Francoys Venant
Gender:male
Born:Middelburg circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Francoys Venant (? - 1633)
Mother:Susanna l'Hermite (? - 1636)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Religion DenominationRemonstrant
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Salomon (de) Koninck, alias: Coninckcertain
pupil of Karel van Mander I, alias: Carel van Mandercertain
pupil of Pieter Isaacsz.certain
Friendship
assisted at marriage Jacobus le Bleu
witnessed will of Pieter Pietersz. Lastman, alias: Pietro Lastman

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 40: 364 (20-10-1626), 670: 47 (12-04-1625) & 1054: 95 (17-03-1636)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 592: 313 (overdracht van huisraad zilverwerk en schilderijen (o.a. landschappen, voorouders en Piramis en Thisbe) van vader op zoon; waarde 500 gulden) & 597: 1-6

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Gelder, J.G, 'François Venant, schilder', Oud-Holland 54 (1937), pp. 137-139
  3. Van Gelder, J.G, 'François Venant, teekenaar', Oud-Holland 55 (1938), pp. 35-37
  4. Montias, John Michael, Art at auction in seventeenth-century Amsterdam, Amsterdam: Amsterdam University Press (2002), 205
  5. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
  6. Dudok van Heel, S.A.C., 'De familie van de schilder Pieter Lastman (1583-1633). Een vermaard leermeester van Rembrandt van Rijn', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 45 (1991), pp. 110-132, 121
  7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 394
  8. Bruyn, J., 'François Venant, enige aanvullingen', Oud Holland 111 (1997), pp. 163-176