ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter van Veen

Portrait
Name:Pieter van Veen
Gender:male
Born:Leiden before
Died:Den Haag
Father:Cornelis van Veen sr. (1520 - 1591)
Mother:Geertruyd Simons van Neck (1530 - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukenstukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Marinezeeslagen
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenvisstillevens
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Jan Anthonisz. van Ravesteyn
Education and training
master of Sybrand van Beest, alias: Sybrant of Sibrandt van Beestcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K√ľnstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 210906
  4. Visschers, P., Iets over Jacob Jonghelinck, metaelgieter en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder in de XVIe eeuw; en de Gebroeders Collyns de Nole, beeldhouwers in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuw, Antwerpen: P.E. Janssens (1853)
  5. Huiskamp, Marloes, 'Veen, Apollonia van', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/VeenApollonia>
  6. Meijer, Fred G., 'Visstillevens in Holland en Vlaanderen', in: Helmus, Liesbeth M. (ed.) Vis: stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700, Utrecht: Centraal Museum (2004), pp. 13-73
  7. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
  8. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  9. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)