ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Werner Jacobsz. van den Valckert

Portrait
Name:Werner Jacobsz. van den Valckert
Name variants:Warnar Jacobsz. van den Valckert; Warnaer Valxsz
Gender:male
Born:Den Haag between and
Died: after
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoSaeyer hoopt
Language PoetryDutch
Religion DenominationReformed
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretgroepsportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Michiel Poppe
portrayed Ariaentie Jacobs Roosecrans
portrayed Syvert Pietersz Sem
portrayed Rombout Jacobsz de Jonge
Education and training
pupil of Cornelis Sybertsz., alias: Cornelis Sybertsz Monicx van Montfoortcertain
pupil of Hendrick Goltziuscertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus
witnessed baptism of Catharina Sergeant

References

External biographical records

Primary sources

 1. Rijksmuseum, Amsterdam: Collectie, RP-P-1944-3161
 2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 147r
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 215-216

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
 3. Van Thiel, P.J.J., 'Houtsneden van Werner van den Valckert en Mozes van Uyttenbroeck, De Hollandse houtsnede in het eerste kwart van de zeventiende eeuw', Oud Holland 92 (1978), pp. 7-42
 4. Van Thiel, P.J.J., 'Werner Jacobsz. van den Valckert', Oud Holland 97 (1983), pp. 128-195
 5. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 143
 6. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 1294-1295
 8. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346, 340
 9. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 720
 10. Van der Blom, Ad, Tekenen dat het gedrukt staat, 500 jaar grafiek in Nederland, Amsterdam: Kosmos (1978)
 11. Luijten, Ger & Van Suchtelen, Ariane (eds.) Dawn of the Golden Age, Northern Netherlandish Art, 1580-1620, Amsterdam: Rijksmuseum; Zwolle: Waanders (1993)
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 13. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 14. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)