ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maarten van Valckenborch I

Portrait
Name:Maarten van Valckenborch
Gender:male
Born:Leuven between and
Died:Frankfurt am Main
Father:Laureys van Valckenborch (? - ca. 1562)
Mother:Anna Meys (1505 - 1577)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
sold painting(s) to Hubrecht Bricx
Education and training
master of Gerardt van Valckenborch, alias: Geraard van Valckenborchcertain
pupil of Lucas van Valckenborch Icertain
Friendship
witnessed baptism of Marten de Cock, alias: Maerten de Cock

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Van Roey, J., 'Het Antwerpse geslacht van Haecht (Verhaecht). Tafereelmakers, schilders, kunsthandelaars', in: Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (2 vols.), Gent: Vereniging voor de geschiedenis der textielkunsten (1968), pp. 216-229 (vol. 1)
  4. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
  5. Van Valkenburg, C.C., 'Het vlaamse schildersgeslacht Van Valckenborch', Oud Holland 86 (1971), pp. 43-46
  6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  7. Wied, Alexander, Lucas und Marten van Valckenborch, (1535-1597 und 1534-1612): das Gesamtwerk mit kritischem Œuvrekatalog, Freren: Luca Verlag (1990)