ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lucas van Uden

Portrait
Name:Lucas van Uden
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen between and
Father:Artus van Uden (ca. 1544 - ?)
Mother:Joanna Tranoy (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
sold painting(s) to Anthoni Herderwyck, alias: Erdewijck / Heldewijck
Business
is employee of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubens
Education and training
master of Jeanne Vergouwen, alias: Joanne Vergouwendisputed
master of Gillis Neyts, alias: Aegidius Nijts / Nuytsprobably
master of Philips Augustyn Immenraetcertain
master of Jan Baptist Bonnecroycertain
pupil of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubensprobably
pupil of Artus van Udencertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Philips van Valckenisse
legal guardian of Jan Baptist Bonnecroy

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 7: 317
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1121, S-1318, S-1818 & S-1907
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 158-159

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939)
  3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 687-690
  4. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 5922
  5. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)
  6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)