ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Rombout van Troyen

Portrait
Name:Rombout van Troyen
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:
Father:Jan Eversen (1582 - ?)
Mother:Martijntje Baltes (1577 - 1634)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschapgrotten
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Wealth Insolvency / bankruptcyInsolvency

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jan Symonsz Pynascertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 53-56

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939)
  3. Marijnen-Antheunisse, Marina E., 'Rombout Jansz. van Troyen: een 17e eeuwse Amsterdamse meester uit de vergetelheid gehaald', (unpublished thesis Utrecht, 1983)
  4. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>, 136
  5. Bakker, Piet & Lenders, Anne, 'De wonderbaarlijke wederopstanding van een Amsterdamse historieschilder, Rombout van Troyen (1605-na 1657) en zijn tweede leven in Friesland', De Vrije Fries 96 (2016), pp. 11-38
  6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)