ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peter Thys I

Portrait
Name:Peter Thys
Name variants:Pieter
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Antwerpen between and
Father:
Mother:

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Wealth housing tenureTenancy

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan Ykens, alias: Johannes IJkens
collaborated with Jan Brueghel II
courtly client of Leopold I. (HRR)
portrayed Hubertus Sporckmans, alias: Huibrecht Sporckmans
portrayed Maria Catharina Boest
portrayed David Teniers II
portrayed Willem van Oranje-Nassau II, alias: Willem II
portrayed Maria Henriëtte Stuart
worked under commission for Willem van Oranje-Nassau II, alias: Willem II
Education and training
master of Jacob van de Cruyscertain
pupil of Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijckcertain
pupil of Artus Deurweerders, alias: Deurwaerdercertain
Identity
not to be confused with Peter Thijs

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 7: 197-198, volume 7: 198, volume 8: 470-471, volume 9: 93, volume 9: 150, volume 9: 237, volume 9: 393, volume 9: 502, volume 10: 212-213, volume 10: 219-220, volume 10: 311, volume 11: 309, 571, 572 & 573 & volume 12: 15 & 364
 2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1903 & S-1963
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 143-144
 4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 73, 75, 152, 157, 162, 194, 203, 240, 262, 323, 328, 330, 345, 351, 354, 366, 412, 426, 432, 460

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 934-939, 1277 & 1373
 5. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)
 6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
 7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)