ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans Badens I

Portrait
Name:Frans Badens
Name variants:Fransoys / Franciscus
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam buried on
Father:Frans Badyn (? - ?)
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Joost Badens, alias: Josse Badensprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 1: 39 (24-6-1586)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 47: 6v (7-5-1655, scan nr 7)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris: poorters 1531-1652 (toegangsnummer 5039), 80: 71v (24-6-1586)
 4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 238
 5. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 298v (sub Frans Badens II)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
 3. Wilenski, R.H., Flemish painters, 1430-1830, London: Faber and Faber (1960)
 4. Bok, Marten Jan, 'Een Ganymedes van Francois Badens en de werkplaats voor schilderijen in Italiaanse stijl aan de Oude Turfmarkt', Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92 (2005), pp. 3-14
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 6. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 7. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 125
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)