ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Christoffel van Sichem I

Portrait
Name:Christoffel van Sichem
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Amsterdam
Father:Cornelis Karelsen (? - 1554)
Mother:Heyltje Goodschalcksdr (? - 1550)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Philip Serwouters, alias: Philips Serwouterscertain
master of Christoffel Jeghersdisputed
master of Christoffel van Sichem IIcertain
pupil of Jan Ewoutsz. [Muller]certain
Friendship
assisted at marriage Catharyne van Sichem, alias: Catharina Lunden
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Van Thiel, P.J.J., 'Houtsneden van Werner van den Valckert en Mozes van Uyttenbroeck, De Hollandse houtsnede in het eerste kwart van de zeventiende eeuw', Oud Holland 92 (1978), pp. 7-42
  4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 1023-1028
  5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1448
  6. Moes, E.W. & Burger, C.P., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw (4 vols.), Amsterdam: C.L. van Langenhuysen; 's Gravenhage: Martinus Nijhoff (1900-1915), volume 1: 161
  7. Wijnman, H.F., 'De Van Sichem-puzzle: een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche grafische kunst', Oud-Holland 46 (1929), pp. 233-244
  8. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 300
  9. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 225