ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Serwouters

Portrait
Name:Pieter Serwouters
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Pietersz. Serwouters (1546 - 1622)
Mother:Magdalena de Bootere (1548 - 1624)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Illustratietitelbladen
Subject of painting Ornamentornamenten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Vincent Anthonissoon van DrielenburgIndividual portrait
worked under commission for Johan van der Veken
Friendship
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 427: 303 (4-11-1622; kerk)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 942: 987 (8-12-1633)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
 3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 80
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 5: 725 (sub Joannes Serwouters)
 5. Swan, Claudia, 'The art of bookkeeping. Pieter Serwouters (1586-1657) and the status of pictorial accounts in seventeenth-century Holland', in: Falkenburg, Reindert, De Jong, Jan, Meijers, Dulcia, Ramakers, Bart & Westermann, Mariët (eds.) Kunst voor de Markt. Art for the Market 1500-1700, [Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 50], Zwolle: Waanders Uitgevers (1999), pp. 259-280
 6. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1448
 7. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1448
 8. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 9. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 256
 10. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 299
 11. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989)
 12. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)