ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Herman Servaes

Portrait
Name:Herman Servaes
Gender:male
Born:Mechelen baptized on
Died:Antwerpen or
Father:Gillis Servaes (? - ?)
Mother:Janneken van den Venne (? - ?)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Maximiliaan Pauwelscertain
pupil of Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijckcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 4: 399-400, volume 7: 5-8, volume 7: 323 & 326 & volume 9: 168-169
  2. De Ware Vrienden van het Archief, Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, (2007 et seq.). <URL: http://www.dewarevriendenvanhetarchief.be>
  3. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1822
  4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 214, 219 & 444

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 699
  4. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Biographie Nationale (44 vols.), Brussel: [Div.] (1866-1986). <URL: http://www.academieroyale.be/fr/la-biographie-nationale-personnalites/>, volume 22: 287-289