ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Remaclus Serin

Portrait
Name:Remaclus Serin
Name variants:Remarqus / Remacles Zerin
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Den Haag after
Father:Antonius Scherrin (? - ?)
Mother:Margaretha Frenier (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameJan Serin
Subject of painting Historiereligieuze figuren
Subject of painting Portretportretten
Wealth housing tenureTenancy

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Harmanus Josephus Serin
master of Carel Fievet, alias: Vivecertain
pupil of Erasmus Quellinus IIcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002)
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1821
  3. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)
  4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Van der Meer Mohr, Jim, 'Remacle en Harmanus Serin. Nieuwe biografische gegevens betreffende vader en zoon Serin', Oud Holland 125 (2012), pp. 151-156
  4. De la Grange, A. & Cloquet, Louis, Etudes sur I'art a Tournai et sur les anciens artistes de cette ville (2 vols.), [Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai 20-21], Tournai: H. & L. Casterman (1887-1888), volume 2: 74