ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Savery

Portrait
Name:Pieter Savery
Gender:male
Born:Haarlem circa
Died:Haarlem before
Father:Hans Savery I (ca. 1564 - 1617)
Mother:Maijcken de Clerck (? - 1634)

Marriages:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Marineschepen
Subject of painting Marinezeeslagen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Nicolaes de Kemp I, alias: Claes de Kemp | Nicolaes du Champ
Education and training
pupil of Maurits Fransz. de Grebber, alias: Mouris Fransz. de Grebbercertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
  3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  4. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 216
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. Dudok van Heel, S.A.C. & Bok, M.J., 'De familie van Roelant Roghman', in: Kloek, W. Th. (ed.) De kasteeltekeningen van Roelant Roghman, deel II, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1990), pp. 6-14, 10
  7. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
  8. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)