ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Claes van Daelen

Portrait
Name:Claes van Daelen
Name variants:Nicolaus Dalius
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Leiden
Father:Johan Petersz. van Dael (? - 1590)
Mother:Geertruyt Anthoniusdr. Beyer (? - 1617)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryLatin
Wealth Yearly income200-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
contributed to the album amicorum of Janus Dousa, alias: Johan van der Does

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Verzameling Van Buchel-Booth (toegangsnummer 355), 165: 62 (scan nr 77)
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Klapper op de overluidingen ten Dom bij overlijden, 1562-1751 (Domkapittel te Utrecht, toegangsnummer 216, inventarisnummer 702), 39 (7-1-1581)
  3. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV : accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula, Hagae Comitum: Martinus Nijhoff (1875), 7 (1-7-1580)
  4. Album amicorum Janus Dousa, . <URL: http://hdl.handle.net/1887.1/item:882520>Universitaire Bibliotheken Leiden, Leiden: BPL 1406
  5. Van Heussen, Hugo Franciscus, Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom (3 vols.), Leiden: C. Vermey (1719), volume 1: 563
  6. Buchelius, Arnoldus, 'Traiecti Batavorum descriptio', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 27 (1906), pp. 131-268, 257
  7. Het Utrechts Archief, Utrecht: Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland (toegangsnummer 88), 626 (1580)
  8. Dalius, Nicol., 'Brieven van Nicol. Dalius aan Theodorus Canterus', . <URL: https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/oclc/798432585>Universiteitsbibliotheek, Utrecht: Bijzondere collecties, Hs 983

Secondary sources

  1. Elsevier, NN., 'Nicolaas van Dale', De Navorscher 13 (1863), pp. 367-368