ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Saftleven

Portrait
Name:Cornelis Saftleven
Gender:male
Born:Gorinchem between and
Died:Rotterdam
Father:Herman Hermans Saftleven II (? - 1627)
Mother:Lyntge Cornelisdr Moelants (? - 1625)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Dierendierstukken
Subject of painting Genreinterieurs
Subject of painting Genreschuurinterieurs
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Abraham Hondius Iprobably
master of Ludolf Leendertsz. de Jongh, alias: Ludolph | Leuvencertain
master of Carel de Beauvois, alias: de Bavoijscertain
Friendship
was assisted at marriage by Lambert Willemsz. Snijders, alias: Lambrecht / Lambert Willemsz. Snaers / Snijers
witnessed baptism of Hermanus de Beauvois

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02)
 2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 129: 888-889, Akte 301 & 184: 600-601, Akte 339
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 342-343

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
 3. Wiersum, E., 'Cornelis Saftleven, geboren Gorcum in 1607, overleden Rotterdam in 1681', Rotterdamsch Jaarboekje 4e Reeks, 7e Jaargang (1939), pp. 88-91
 4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
 5. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 281
 6. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 7. Denucé, Jan, Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen: de firma Forchoudt, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 1], Antwerpen: De Sikkel (1931)
 8. Denucé, J., De Antwerpsche "Konstkamers" : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 2], Amsterdam: De Spieghel (1932)
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Schulz, Wolfgang, Cornelis Saftleven, 1607-1681 : Leben und Werke : mit einem kritischen Katalog der Gemälde und Zeichnungen, Berlin [etc.]: De Gruyter (1978)
 11. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30
 12. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)