ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrik Noteman

Portrait
Name:Hendrik Noteman
Gender:male
Born:Dordrecht baptized on
Died:Dordrecht buried on
Father:Nicolaes Jansz. Noteman (1623 - 1681)
Mother:Neeltje Claesdr. (? - 1696)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Arnold Houbraken
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken
portrayed by Arent de Gelder, alias: Aert de Gelder
portrayed by Adriaan van der Burg

References

External biographical records

Primary sources

  1. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 5: 182v (16-4-1657 scan nr 196), 50: 143 (15-10-1722 scan nr 152), 51: 71 (4-5-1734 scan nr 74) & 88: 199 (3-6-1714 scan nr 208)
  2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: Notariële archieven van Dordrecht (toegangsnummer 20), 617: 34 (fol 345) (15-10-1722)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 208 & volume 3: 269

Secondary sources

  1. Van Eijnden, Roeland & Van der Willigen, Adriaan, Geschiedenis van de vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der XVIIIe eeuw (4 vols.), Haarlem: A. Loosjes Pz. (1816), volume 1: 197-198
  2. Bijker, Dirk, Dufais, Nathalie, De Graaf, Floor, Rakuzyn, Alicja, Schoon, Peter & Sluiten, Guur (eds.) Arent de Gelder (1645-1722), Rembrandts laatste leerling, Dordrecht: Dordrechts Museum (1998/1999), 190-191
  3. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992), 170-172