ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Burchard de Volder

Portrait
Name:Burchard de Volder
Name variants:Burchardus; Burcherus
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Leiden
Father:
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Academic
PhD student of Franciscus de le Boƫ Sylvius
professor of Herman Boerhaave
studied under Alexander de Bie, alias: Biaeus
studied under Arnoldus Senguerdius, alias: Sengwardus
Friendship
his/her funeral was attended by Jacobus Gronovius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Dozy, C.M., 'Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641', Algemeen Nederlandsch Familieblad 1 (nr 11 1883), pp. 4-5, 5 (promotie Leiden 3-7-1664)

Secondary sources

  1. Van der Aa, A.J., Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 vols.), Haarlem: J.J. van Brederode (1852-1878). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog00_01/>, volume 19: 316-317
  2. Klever, W.N.A., Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie, Hilversum: Verloren (1997), 205, 206, 207, 208