ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hans Rem

Portrait
Name:Hans Rem
Name variants:Johannes
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam between and
Father:Joris Rem (? - 1603)
Mother:Catalyne Glaesmars (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Marinezeeslagen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
worked under commission for Jan Teunisz, alias: Joannes Antonius; Barbarossa
Education and training
master of Marten Imbrechts, alias: Maerten | Mertinus Imberecht | Embrechts | Imbricx | Umbrechtscertain
master of Gerrit Jorisz op Gelder, alias: Gieldercertain
master of Esaias Wilboutcertain
master of Pieter Sybrantsz Vroet II, alias: van der Vroeden | van den Vroedtcertain
master of Jacques Lescornetcertain
Friendship
will witnessed by Marten Imbrechts, alias: Maerten | Mertinus Imberecht | Embrechts | Imbricx | Umbrechts
Housing
landlord of Pieter Sybrantsz Vroet II, alias: van der Vroeden | van den Vroedt

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 666: 267 (29-1-1611)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 1: 282 (22-4-1594)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 26: 275v-276 (22-1-1618) & 30: 106v-107 (1-5-1623)
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris (Toegangsnummer: 5039), 88: 78 (22-4-1594)
 5. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 483: 616 (1-1-1617 aktenr 301409)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K├╝nstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 28, Leipzig: Engelmann (1934)
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 797-799
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 1118 (sub Jan Theunisz)
 5. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 98
 6. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografie├źn als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 372
 8. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)