ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Boudewijn Hackius

Portrait
Name:Boudewijn Hackius
Name variants:Balduinus
Gender:male
Born:Leiden circa
Died: between and
Father:Petrus Hackius (? - ca. 1596)
Mother:Barbera Adriaensdr. (? - 1636)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Hans Jansz Colterman de oude
Friendship
contributed to the album amicorum of Anna Tymansdr. Steyn

References

Primary sources

  1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 8: H - 161
  2. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 2: 508
  3. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Notarieel Archief (toegangsnummer 0372-01), 8: 52, 19: 150, 160: 219 & 430: 59
  4. Brandt, G., Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (4 vols.), Amsterdam/Rotterdam: Rieuwertsz en Boom/Bos (1671-1704), volume 1: 802

Secondary sources

  1. Leerintveld, Ad, 'Het liedboek voor Anna Steyn. Gekalligrafeerde liefdesliederen en de receptie van gedrukte liedboeken uit het begin van de zeventiende eeuw', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(2012), pp. 20-30. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_tij003201201_01/_tij003201201_01_0003.php>, 26
  2. Van Thiel, Irene & Van Thiel, Pieter, 'Anna Steyn en de schrijvers en tekenaars in haar liedboek', Bulletin van het Rijksmuseum 51, nr. 1 (2003), pp. 36-63. <URL: https://www.jstor.org/stable/40383352>, 47