ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gratiaen Jansz. Soetens

Portrait
Name:Gratiaen Jansz. Soetens
Gender:male
Born:Den Haag circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
bought a house from Geurt Hendriks ten Acker, alias: Gerrit

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 462: 143 (08-06-1645), 1062: 109 (17-07-1653), 1063: 32 (20-11-1660) & 1063: 117 (21-11-1669)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Kwijtscheldingen (toegangsnummer 5062), 54: 196r (10-05-1663)
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1929: 5 (17-01-1654)

Secondary sources

  1. Plomp, Chr., 'Het leerlingwezen in Den Haag van de 15de tot de 18de eeuw', Jaarboek Die Haghe(1936), pp. 1-35, 31
  2. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 5: 72, 73