ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Catharina Questiers

Portrait
Name:Catharina Questiers
Gender:female
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Salomon Davidsz. Questiers (1590 - 1636)
Mother:Elisabeth Jans (1593 - 1660)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch
Religion DenominationRoman Catholic

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Frans Jansz. Dancx, alias: Francoys Danks
portrayed by Adriaen Jansz. van Ostade
Friendship
contributed to the album amicorum of Joan Leonardsz Blasius
witnessed baptism of Carola van Ladosse

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 316: 58 (23-9-1657)
  2. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>, 128-129
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 319-320 (geportretteerd door Frans Dancx)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Nozeman, Malou, 'Questiers, Catharina', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Questiers>
  5. Kam, J.G., Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam: (1968), s.p.
  6. Heesakkers, Chris, 'The Amsterdam Professors and Other Friends of Johannes Blasius: The Album Amicorum of Johannes Blasius, Amsterdam, University Library, Ms. V J 50', Lias 9 (1982), pp. 179-232. <URL: https://webdoc.ubn.ru.nl/tijd/l/lias/vol9_1982/amstprano.pdf>, 193
  7. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312