ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Symonsz Pynas

Portrait
Name:Jacob Symonsz Pynas
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Delft between and
Father:Simon Jansz Pynas (ca. 1558 - 1624)
Mother:Neel Jacobsdr. (1558 - 1612)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Bartholomeus Breenbergh, alias: Breenborchprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 214-215

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  8. Bauch, Kurt, 'Beiträge zum Werk der Vorläufer Rembrandts III: Die Gemälde des Jacob Pynas', Oud-Holland 53 (1936), pp. 79-88
  9. Bauch, Kurt, 'Beiträge zum Werk der Vorläufer Rembrandts IV: Handzeichnung.d.Jacob Pynas', Oud-Holland 54 (1937), pp. 241-252