ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Coenraad van Beuningen

Portrait
Name:Coenraad van Beuningen
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Dirck Geurtsz. van Beuningen (1568 - 1648)
Mother:Catharina Burgh (1591 - 1667)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Wealth Gross wealth100000--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Caspar Netscher
Business
is employee of Hugo de Groot, alias: Grotius
Housing
lodger of Bernardus Schotanus

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 515: 47 (24-05-1686)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 118-120
  2. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 512-514
  3. Breij, Mieke, Een vigilante familie. Het geslacht Van Beuningen in Amsterdam en Utrecht, Maarsbergen: Stichting 'Esse Non Videri' (2013), 226-228
  4. Hengstmengel, J. & Hengstmengel-Koopmans, R.M.B., 'Een Friese familie in het zeventiende-eeuwse Leiden - professor Bernardus Schotanus en zijn gezin', Leids Jaarboekje LXXXIII (1991), pp. 108-141. <URL: https://oudleiden.nl/publicaties/jaarboekje/83-1991/file>, 136 (n. 61)