ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Guglielmo van der Voort

Portrait
Name:Guglielmo van der Voort
Name variants:Guillaume; Willem
Gender:male
Born:Napels
Died:Amsterdam buried on
Father:Isaack Willems van der Voort (1576 - 1629)
Mother:Magdalena Stockmans (1598 - 1660)

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Jan de Baen, alias: Johannes de Baen
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1056: 256 (17-09-1683)
  2. Amsterdam Museum, Amsterdam: Collectie, SB 5163

Secondary sources

  1. Zandvliet, Kees, De 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen: Walburg Pers (2018), 85
  2. Kernkamp, J.H., 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1683). Met bijlagen (1657-1685)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 72 (1958), pp. 3-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005195701_01/_bij005195701_01_0004.php>, 192