ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Elisabeth van Sorgen

Portrait
Name:Elisabeth van Sorgen
Gender:female
Born:
Died:
Father:Nicolaas van Sorgen (1582 - 1639)
Mother:Johanna van Rijn (1587 - 1640)

Marriage:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 684: 331
  2. De Klerk, Joannes, Lyk-reden over 't afsterven van den eerwaardigen en zeer vermaarden heere Philippus van Limborch, Amsterdam: Pieter Visser (1712)

Secondary sources

  1. Vorsterman van Oijen, A.A., Stam- en wapenboek van aanzienlijke nederlandsche familien met genealogische en heraldische aanteekeningen (3 vols.), Groningen: J.B. Wolters (1885-1890), volume 3: 166