ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Anthonisz.

Portrait
Name:Cornelis Anthonisz.
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam
Father:Thonis Egbertsz. (? - 1544)
Mother:NN Jacob Cornelisdr. (1485 - ca. 1520)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretportretten

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 22-23

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 32, Leipzig: Engelmann (1938)
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 1, Leipzig: Engelmann (1907)
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende-eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7
 5. Van Eeghen, I.H., 'Jacob Cornelisz, Cornelis Anthonisz en hun familierelaties', Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 37 (1986), pp. 95-132. <URL: https://www.jstor.org/stable/24705345>
 6. De Graaf, A.C., 'Kaartenmakers en schilders enz. in de 16e eeuw', De Navorscher 20 (1870), pp. 85-95, 511-513
 7. Scheltema, P., 'Eenige opmerkelijke posten uit de oude thesauriers rekeningen van Amsterdam 1550-1560', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 229-246
 8. Keuning, Johannes, 'Cornelis Anthonisz', Imago Mundi 7 (1950), pp. 51-65
 9. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 10. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilders Jacob Cornelisz alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oostzaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en Alkmaar', De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 128 (2011), pp. 49-79
 11. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 4, München-Leipzig: Saur (1992)
 12. Moes, E.W. & Burger, C.P., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw (4 vols.), Amsterdam: C.L. van Langenhuysen; 's Gravenhage: Martinus Nijhoff (1900-1915), volume 2: 187-198
 13. Van Biema, Eduard, 'Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531', Oud-Holland 23 (1905), pp. 150-162, 156
 14. Bonacker, Wilhelm, Kartenmacher aller Länder und Zeiten, Stuttgart: Hiersemann (1966)
 15. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)