ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Crispyn de Passe II

Portrait
Name:Crispyn de Passe
Name variants:Chrispijn van de Passe
Gender:male
Born:Keulen or
Died:Amsterdam buried on
Father:Crispyn de Passe I (ca. 1565 - 1637)
Mother:Madeleine de Bock (? - 1635)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Illustratienatuurwetenschappelijke afbeeldingen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Gijsbrecht ab Isendoorn, alias: Yzendoorn
Business
has business relation with Casparus Wachtendorp
Education and training
master of Steven van Lamsweerdecertain
master of Antonij Heeres Sjoertsma, alias: Sjourtsma / Sivertsma / Siurtsmacertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller
heir of Simon (van) de(r) Passe

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 463: 94 & 1158: 12
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken (toegangsnummer 5061), 317: 4-5, 317: 8 & 324: 55vo / 58vo (sub Stijntje Koops)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 545-552 & volume 2: 1430-1432
 5. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 266 & 267-268
 6. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 329
 7. Franken Dz, D., L’oeuvre gravé des Van de Passe, Amsterdam: Frederik Muller; Paris: Rapilly (1881)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 10. Veldman, Ilja M., Crispijn de Passe and his progeny (1564-1670): a century of print production, [Studies in prints and printmaking 3], Rotterdam: Sound & Vision Publishers (2001)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 12. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 306