ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Leonard van Sorgen

Portrait
Name:Leonard van Sorgen
Name variants:Lenaert
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation:

References

Primary sources

  1. Archief Delft, Delft: DTB-registers (toegangsnummer 14), 14.36: 212v (17-05-1609)

Secondary sources

  1. Kroone, Peter, 'Nooyt vond ick ligt so Beminden Vriend. Een bijdrage aan het album amicorum van Clement van Sorgen', Fumus 14 (2016), pp. 21-30. <URL: http://www.focquenbroch.nl/focqdepot/fumus/fumus14.pdf>, 24
  2. Vorsterman van Oijen, A.A., Stam- en wapenboek van aanzienlijke nederlandsche familien met genealogische en heraldische aanteekeningen (3 vols.), Groningen: J.B. Wolters (1885-1890), volume 3: 166