ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelia van Heemskerck

Portrait
Name:Cornelia van Heemskerck
Gender:female
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Paulus Vrancksz. van Beest van Heemskerck (1560 - 1637)
Mother:Anna Cant (1565 - 1609)

Marriage:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 427: 222 (11-08-1622)
  2. Luyt, Jacob, 'Herders-dicht, gheschoncken aen den Eersamen Jong-man Clement van Sorgen, ende de Eerbare Joffrou Cornelia van Heems-kercke', in: Meertens, P.J. & Verkruijsse, P.J. (eds.) Zeeusche Nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van Sinne-mal,, Middelburg: Drukkerij Verhage & Zoon (1982), pp. 111-113. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zee001zeeu01_01/_zee001zeeu01_01_0043.php>

Secondary sources

  1. Afkomste ofte genealogie van het oude en edele geslachte van Heemskerck, voor zoo verre aangaat den tack, van die van Heemskerck, bygenaamt van Beest, s.l.: s.n. (s.a. [c. 1755])
  2. Kroone, Peter, 'Nooyt vond ick ligt so Beminden Vriend. Een bijdrage aan het album amicorum van Clement van Sorgen', Fumus 14 (2016), pp. 21-30. <URL: http://www.focquenbroch.nl/focqdepot/fumus/fumus14.pdf>, 24
  3. Vorsterman van Oijen, A.A., Stam- en wapenboek van aanzienlijke nederlandsche familien met genealogische en heraldische aanteekeningen (3 vols.), Groningen: J.B. Wolters (1885-1890), volume 3: 166