ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Folpert Ouwen Allen

Portrait
Name:Folpert Ouwen Allen
Name variants:Philibert / Volpert Ouden Allen / Oudenaller
Gender:male
Born:Utrecht baptized on
Died:Wenen
Father:Elyas Jansz. van Oudenaller (? - 1689)
Mother:Grietgen Thonisdr. van Rodewinckel (? - 1690)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Leopold I. (HRR)
Business
has business relation with Coenraet Decker

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 2, München-Leipzig: Saur (1992)
  3. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 322-323
  4. Kemp, Marcel S.F., 'Parenteel Luytgen Woutersz.', in: Elenbaas, Els, De Keijzer, Ben, Kemp, Bob, Verhoef, Denis & Van Wijngaarden, Coen (eds.) Utrechtse parentelen vóór 1650, [Utrechtse parentelen vóór 1650 1], Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' (2010), pp. 35-152, 331-346, 144
  5. De Meyere, J.A.L., Utrecht op schilderijen: zes eeuwen topografische kunst van Utrecht, Utrecht: Kwadraat (1988)