ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wernerus Helmichius

Portrait
Name:Wernerus Helmichius
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Amsterdam
Father:Adriaen Jansz. Helmich (? - ?)
Mother:Gijsberta van Parijs van Lachmondt (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Augustijn Wtenbogaert, alias: Uijtenbogaert
contributed to the album amicorum of Janus Dousa, alias: Johan van der Does

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1043: 52
  2. Van de Vivere, Jacobus, Claegh-ghedicht op het overlyden vanden wysen, vromen ende welgheleerden d. Warnerus Helmichius ghetrouwen dienaer des Godelijcken woordes in de kercke tot Amstelredam. Ontslapen inden Heere den xxix augusti M.DC.VIII., Àmsterdam: Cornelis Claesz. (1608)
  3. Album amicorum Janus Dousa, . <URL: http://hdl.handle.net/1887.1/item:882520>Universitaire Bibliotheken Leiden, Leiden: BPL 1406

Secondary sources

  1. Van Lieburg, F.A., Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (2 vols.), Dordrecht: F.A. van Lieburg (1996)
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 233315 & 233317
  3. Nauta, D. & et al. (eds.) Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (6 vols.), Kampen: Kok (1978-2006). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/>, volume 2: 237-239
  4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Mr Joannes Wtenbogaart (1606-1680): een man uit Remonstrants milieu en Rembrandt van Rijn', Jaarboek Amstelodamum(1978), pp. 146-169, 146 (n. 2)